Nikome ni riječi

Poltron je uvijek pri ruci. Između je toalet papir.

Poltron ne kuca kod direktora. On otkucava.

Advertisements